Ứng dụng

Liên hệ ngay với chúng tôi để đặt quảng cáo của bạn.

Gia sư tiêu biểu

Sinh viên

Đánh giá: 5 - Chất lượng: 3.6

Sinh viên

Đánh giá: 4 - Chất lượng: 4.0

Đã tốt nghiệp

Đánh giá: 3 - Chất lượng: 4.7

Sinh viên

Đánh giá: 3 - Chất lượng: 3.7

Xem danh sách gia sư

Đội ngũ phát triển

Lập trình viên chính của hệ thống gia sư tốt.

Có kinh nghiệm trong lập trình hệ thống website và ứng dụng Android cũng như mô hình liên kết client - server thông qua API.

- Ngô Kim Huỳnh

Trưởng nhóm phát triển ứng dụng và xây dựng cộng đồng gia sư tốt.

Có 10 năm làm gia sư, 2 năm nghiên cứu và phát triển ứng dụng, 8 năm làm chuyên gia về thiết kế nhà, thiết kế nội thất.

- Hoàng Danh Thăng

Unidentified

Unidentified

-Ravi ChauhanA.K.A Freshie