Câu hỏi thường gặp

admin

Administrator
Staff member
Khi đăng ký tài khoản, vui lòng đăng ký và chọn Đăng ký làm gia sư

Dang ky lam gia su.PNG
Rất đơn giản, sau khi đăng ký tàI khoản gia sư xong, các bạn vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết, hồ sơ gia sư của bạn sẽ được hiển thị lên trang chủ hoặc trang tìm kiếm gia sư
 
Last edited:
Bên trên